Tarifak

16 URTE BETE ARTE:

Jokalariak Udaleko tenis eskolan sartuta daude. Eskola aurrera eramateko, Udalak dirulaguntza eskeintzen digu.

Hori dela eta, urte beterako prezioa ez da inoz 130€-tik gorakoa izaten. Gainera, bi epetan ordaintzeko aukera dago.

16 URTETIK GORA:

Jokalariak elkartera pasatzen dira. Astean emandako klase-kopuruaren arabera ezartzen da prezioa.

Nolanahi ere, prezioa zehatz-mehatz jakiteko, 679 05 67 67 telefonora deitu.